zaterdag 25 januari 2014

Cupido

Zij geeft het vleugels
en mint, uit wellust voor zijne ogen
de moed van zijn hart
de lust vergaat, de liefde is eeuwig

Minnestorm

De liefde een zee
mijn bevrozen hart
Mijn ziel, ach ik brand

op de oever van de dood.

Laat mij gaan

Moet ik dan blijven zuchten
hoe zeer hij bemint

de tranen ziet
hoe zeer hij is verblind
dag en nacht

adieu
adieu
adieu

Gij, gij
Laat mij los, laat mij gaan.

Zwijgt

Zwijgt vrij po√ęten
luistren naar het zoet 
van zijn vertellen

van een wonder
dat hij zong

  muziek te dromen
uw lust te zingen

Zij

Zij heerlijk wezen
want zij
Zij vraagt
Zij zoekt
      naar de rede
Zij toomt haar lusten
en teugelt haar beminnen.